Friday, 23 March 2012 11:26

W wyniku prowadzonych prac, mogą wystąpić problemy w działaniu  portalu. Za utrudnienia przepraszamy. Mamy nadzieję, że w niedługim czasie zaprosimy Państwa do nowej odsłony portalu.

 
Tuesday, 24 June 2014 08:17

Założeniem realizacji Projektu było wykonanie syntezy informacji geologicznej, która może posłużyć do szacowania roli czynnika geodynamicznego - związanego ze współczesną aktywnością tektoniczną, przy potencjalnej lokalizacji elektrowni jądrowych (PLEJ). Spośród wielu czynników zagrożenia EJ kategorii geologicznej w opracowaniu tym wykorzystano te, które mogą być istotne przy prowadzeniu analiz na ogólnym poziomie rozpoznania: w promieniu 20 km (rejon EJ) i większym (region EJ) od PLEJ. W najbardziej ogólnym ujęciu regionalnym przeprowadzono analizę współczesnego czynnika geodynamicznego dla całego kraju, z wyłączeniem Karpat. Bardziej szczegółowe analizy w zasięgu rejonu EJ (w promieniu 20 km) wykonano dla trzech lokalizacji wskazanych przez Ministerstwo Środowiska w pasie przybrzeżnym Bałtyku: Kopań, Lubiatowo-Kopalino i Żarnowiec. Badania w tym Projekcie opierały się na zweryfikowanych danych archiwalnych i publikowanych, uzupełnionych zwiadami terenowymi.

Projekt wykonano na zamówienie Ministra Środowiska za środki finansowe wypłacone przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Metadane: b921387a-7615-49d1-b253-7b26e0addca9.xml

 

 
Friday, 16 May 2014 00:00

Seria map geologiczno-turystycznych parków narodowych Polski składa się z map: Drawieńskiego Parku Narodowego, Gorczańskiego Parku Narodowego, Ojcowskiego Parku Narodowego, Pienińskiego Parku Narodowego i Parku Narodowego „Ujście Warty”. Opracowane w systemie GIS, zasoby bazy obejmują: dane geologiczne dotyczące powierzchniowej budowy geologicznej (litologia, geneza, proces, wiek), opisy stanowisk geologicznych, stanowiska przyrody ożywionej i nieożywionej i elementy infrastruktury turystycznej. Wydanie to składa się z tradycyjnej mapy składanej (wydrukowanej offsetowo, z ilustrowaną częścią opisową na rewersie), interaktywnej mapy na nośniku CD oraz usługi mapowej wms.

Read more...
 

Geoportale PIG

Other geoportals

Map for today

Geological map of Poland 1:500 000

Mapa geologiczna Polski

The map presents superficial geology of Poland in the scale of 1:500 000, with Coordinate System 1992. Includes following thematic layers: Geological units, Tectonics, Glaciation limits, Minor glacial landforms, lines of cross-sections and basic topographic layers (administrative borders, rivers, localities). The map is also available in hard-copy version.

The map was created on commission of the Ministry of the Environment and funded by the National Fund for Environmental Protection and Water Management.

Linki: Przeglądarka map Szybki podgląd Google Maps Google Earth