Friday, 23 March 2012 11:26

W wyniku prowadzonych prac, mogą wystąpić problemy w działaniu  portalu. Za utrudnienia przepraszamy. Mamy nadzieję, że w niedługim czasie zaprosimy Państwa do nowej odsłony portalu.

 
Tuesday, 24 June 2014 08:17

Założeniem realizacji Projektu było wykonanie syntezy informacji geologicznej, która może posłużyć do szacowania roli czynnika geodynamicznego - związanego ze współczesną aktywnością tektoniczną, przy potencjalnej lokalizacji elektrowni jądrowych (PLEJ). Spośród wielu czynników zagrożenia EJ kategorii geologicznej w opracowaniu tym wykorzystano te, które mogą być istotne przy prowadzeniu analiz na ogólnym poziomie rozpoznania: w promieniu 20 km (rejon EJ) i większym (region EJ) od PLEJ. W najbardziej ogólnym ujęciu regionalnym przeprowadzono analizę współczesnego czynnika geodynamicznego dla całego kraju, z wyłączeniem Karpat. Bardziej szczegółowe analizy w zasięgu rejonu EJ (w promieniu 20 km) wykonano dla trzech lokalizacji wskazanych przez Ministerstwo Środowiska w pasie przybrzeżnym Bałtyku: Kopań, Lubiatowo-Kopalino i Żarnowiec. Badania w tym Projekcie opierały się na zweryfikowanych danych archiwalnych i publikowanych, uzupełnionych zwiadami terenowymi.

Projekt wykonano na zamówienie Ministra Środowiska za środki finansowe wypłacone przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Metadane: b921387a-7615-49d1-b253-7b26e0addca9.xml

 

 
Friday, 16 May 2014 00:00

Seria map geologiczno-turystycznych parków narodowych Polski składa się z map: Drawieńskiego Parku Narodowego, Gorczańskiego Parku Narodowego, Ojcowskiego Parku Narodowego, Pienińskiego Parku Narodowego i Parku Narodowego „Ujście Warty”. Opracowane w systemie GIS, zasoby bazy obejmują: dane geologiczne dotyczące powierzchniowej budowy geologicznej (litologia, geneza, proces, wiek), opisy stanowisk geologicznych, stanowiska przyrody ożywionej i nieożywionej i elementy infrastruktury turystycznej. Wydanie to składa się z tradycyjnej mapy składanej (wydrukowanej offsetowo, z ilustrowaną częścią opisową na rewersie), interaktywnej mapy na nośniku CD oraz usługi mapowej wms.

Read more...
 

Geoportale PIG

Other geoportals

Map for today

Geological map of Poland 1:500 000 - Landsat

Mapa geośrodowiskowa Polski (Landsat)

The map presents superficial geology of Poland in the scale of 1:500 000, with Coordinate System 1992. Includes following thematic layers: Geological units, Tectonics, Glaciation limits, Minor glacial landforms, lines of cross-sections and basic topographic layers (administrative borders, rivers, localities).

The map was created on commission of the Ministry of the Environment and funded by the National Fund for Environmental Protection and Water Management.

Link: Szybki podgląd