Friday, 23 March 2012 11:26

W wyniku prowadzonych prac, mogą wystąpić problemy w działaniu  portalu. Za utrudnienia przepraszamy. Mamy nadzieję, że w niedługim czasie zaprosimy Państwa do nowej odsłony portalu, do tego czasu zachęcamy do korzystania z innych portali PIG-PIB.

 
Tuesday, 24 June 2014 08:17

Założeniem realizacji Projektu było wykonanie syntezy informacji geologicznej, która może posłużyć do szacowania roli czynnika geodynamicznego - związanego ze współczesną aktywnością tektoniczną, przy potencjalnej lokalizacji elektrowni jądrowych (PLEJ). Spośród wielu czynników zagrożenia EJ kategorii geologicznej w opracowaniu tym wykorzystano te, które mogą być istotne przy prowadzeniu analiz na ogólnym poziomie rozpoznania: w promieniu 20 km (rejon EJ) i większym (region EJ) od PLEJ. W najbardziej ogólnym ujęciu regionalnym przeprowadzono analizę współczesnego czynnika geodynamicznego dla całego kraju, z wyłączeniem Karpat. Bardziej szczegółowe analizy w zasięgu rejonu EJ (w promieniu 20 km) wykonano dla trzech lokalizacji wskazanych przez Ministerstwo Środowiska w pasie przybrzeżnym Bałtyku: Kopań, Lubiatowo-Kopalino i Żarnowiec. Badania w tym Projekcie opierały się na zweryfikowanych danych archiwalnych i publikowanych, uzupełnionych zwiadami terenowymi.

Projekt wykonano na zamówienie Ministra Środowiska za środki finansowe wypłacone przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Metadane: b921387a-7615-49d1-b253-7b26e0addca9.xml

 

 
Friday, 16 May 2014 00:00

Seria map geologiczno-turystycznych parków narodowych Polski składa się z map: Drawieńskiego Parku Narodowego, Gorczańskiego Parku Narodowego, Ojcowskiego Parku Narodowego, Pienińskiego Parku Narodowego i Parku Narodowego „Ujście Warty”. Opracowane w systemie GIS, zasoby bazy obejmują: dane geologiczne dotyczące powierzchniowej budowy geologicznej (litologia, geneza, proces, wiek), opisy stanowisk geologicznych, stanowiska przyrody ożywionej i nieożywionej i elementy infrastruktury turystycznej. Wydanie to składa się z tradycyjnej mapy składanej (wydrukowanej offsetowo, z ilustrowaną częścią opisową na rewersie), interaktywnej mapy na nośniku CD oraz usługi mapowej wms.

Read more...
 

Geoportale PIG

Other geoportals

Map for today

Główne Zbiorniki Wód Podziemnych (GZWP) - Landsat

Główne Zbiorniki Wód Podziemnych (Landsat)

Mapa przedstawia Główne Zbiorniki Wód Podziemnych (udokumentowane i nieudokumentowane)oraz arkusze map. Celem mapy jest syntetyczne odwzorowanie warunków hydrogeologicznych, wskazanie głównego poziomu wodonośnego, podanie jego zasobności i dynamiki wód oraz ich jakości i zagrożeń. Dostarcza informacji o zwykłych wodach podziemnych w zakresie niezbędnym do podejmowania decyzji na szczeblu administracji regionalnej i samorządów terytorialnych oraz programowania badań hydrogeologicznych i działań obejmujących zagospodarowanie przestrzenne.

Link: Szybki podgląd